Vinárstvo Chateau Jablonica

Od roku 2020 máte možnosť podporiť záchranu kaštieľa aj kúpou kvalitných vín. Hrozno pochádza z malokarpatskej vínnej oblasti, prevažne z modranských vinohradov. Objednávať si ich môžete na vinarstvo@kastieljablonica.sk alebo telefónnom čísle 0918 890 660. V blízkom okolí vám ho vieme aj priviezť pri min. objednávke 1 kartón (v kartóne môžete mixovať aj viaceré odrody)

Na výber máte z týchto odrôd:

O projekte

V súvislosti so schválenou dotáciou Trnavského samosprávneho kraja (ďalej „dotácia“) na regionálny rozvoj podľa Výzvy TTSK č. 1/R/2019 v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ sa od augusta 2019 realizuje projekt s názvom „Stavebné úpravy kaštieľa v Jablonici pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu v Trnavskom samosprávnom kraji“ (ďalej „projekt“).
Projekt je zameraný na zvyšovanie atraktivity územia v TTSK a to postupnou opravou národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa a parku v Jablonici v rámci zachovania kultúrno-historického dedičstva v Slovenskej republike. Kaštieľ Jablonica je Národná kultúrna pamiatka zapísaná v Registri nehnuteľných národných pamiatok pod číslom ÚZPF 2482/3, parc. č.3/1, k.ú. Jablonica, orient. č. 237. V projekte je konkrétne naplánovaná oprava časti narušenej strechy na administratívnej budove, ktorá sa nachádza v havarijnom stave. Financovanie projektu bude zabezpečené zo zdrojov dotácie a vlastných zdrojov. Predpoklad ukončenia projektu a stavebných prác je v mesiaci november 2019.

Autor: OZ Útulný domov, august 2019

Trnavský samosprávny kraj

Verejné obstarávanie

Prispejte 2%

Ak našu prácu chcete podporiť 2% z dane, tu sú naše údaje:

Obč. združ. Útulný domov,
Jablonica 237,
90632 Jablonica,
IČO: 50094131,
číslo účtu IBAN: SK5175000000004024041606

Ak ste zamestnaný, stačí si kliknúť na STIAHNUŤ TLAČIVÁ a odovzdať ich na vašom finančom oddelení.

STIAHNUŤ TLAČIVÁ 2020

ĎAKUJEME 🙂

Našu prácu môžete sledovať na Facebooku

Brigády 2019 prezencia

PREZENČNÁ LISTINA
Zachráňme kaštieľ Jablonica

Zachráňme kaštieľ Jablonica

Našou misiou je zachrániť kaštieľ s parkom v Jablonici na Záhorí a zároveň tam priniesť znova život a návštevnosť. Každý rok organizujeme 10-12 dobrovoľníckych brigád, kde sa snažíme upratovať a opravovať čo sa dá, v rámci časových a finančných možností, ktoré máme. 1.septembra organizujeme každý rok Historický festival s remeslami, kde máte možnosť pozrieť si našu prácu zblízka a zabaviť sa s deťmi na pestrom programe.

Zdroje ktoré využívame:

 1. peniaze z predaja spomienkových predmetov ako magnetky, tričká, poháre a jablonická jablkovica
 2. firemné granty a finančná podpora od firiem a občanov napr. cez portál ludialudom.sk
 3. grantové schémy ministerstiev
 4. výťažok z akcií ako Historický festival s remeslami
 5. 2% z dane, ktorá tvorí pre nás najväčšiu podporu a možnosť kaštieľ a park posúvať vpred.

Ak našu prácu chcete podporiť 2% z dane, tu sú naše údaje:

Obč. združ. Útulný domov,
Jablonica 237,
90632 Jablonica,
IČO: 50094131,
číslo účtu IBAN: SK5175000000004024041606

Ak ste zamestnaný, stačí si kliknúť na STIAHNUŤ TLAČIVÁ a odovzdať ich na vašom finančom oddelení.

STIAHNUŤ TLAČIVÁ 2020

ĎAKUJEME 🙂

Našu prácu môžete sledovať na FacebookuV tomto roku sa nám spoločne podarilo:

 • Zorganizovanie viacerých brigád na odstránenie ďaľších sutín z kaštieľa a okolia
 • Vypracovanie vlhkostného a sanačného prieskumu na kaštieľ
 • Odstránenie náletových stromov v parku
 • Úprava svahu v parku pri ceste
 • Oprava ďaľších dier v streche kaštieľa a hospodárskych budov
 • Usporiadanie historického festivalu - víkendové akcia
 • Usporiadanie akcie Halloween
 • Akcie Varenie gulášu, kapustnice, prehliadky kaštieľa
 • Odviezli sme ďaľších 10 kontajnerov sutiny a odpadu z dvora a parku
 • Oprava časti strechy a výmena okien na hospodárskej budove
 • Začali prípravy na Aponyiho historický festival - Trnavská župa na máj 2020


Ciele na rok 2020

Naším cieľom v ďaľšom roku je pokračovať v naštartovaných brigádach dobrovoľníkov. Plánujeme opraviť druhá časť strechy na hospodárskej budove a spustiť prípravu opravy strechy - západná/južná časť strechy na kaštieli.
Zároveň chceme začať s ďaľšími úpravami v parku a výsadbou nových stromov. Plánujeme robiť od jari do jesene prehliadky kaštieľa v jednu sobotu v mesiaci spojenú s varením gulášu a kapustnice, akciu pre deti na MDD a samozrejme organizáciu Aponyiho historického festivalu s remeslami, tentokrát v dátume 8.5.2020. Pokúsime sa založiť tradíciu Burza starožitností na Kaštieli Jablonca, podľa záujmu budeme aj v tejto akcii pokračovať.
Všetci ste vítaní na všetkých podujatiach

Rok 2019

Rok 2018

Fotky z roku 2017

Fotky z roku 2016

Historické fotky

Kto sme a za čím si stojíme.

Róbert Gálik

nar. 1979, ženatý, 2 deti, z Trnavy

Podnikám vyše 10 rokov vo finančníctve, realitách a gastronómii. Som štatutárnym orgánom v OZ Útulný domov. Okolo kaštieľa v Jablonici jazdím už od roku 2008 vždy s povzdychnutím a smútkom, prečo tento kaštieľ už 20 rokov chátra bez šance na zmenu. Výhodou sú moje skúsenosti s financovaním stavieb a rekonštrukciami. Som húževnatý a keď si niečo zaumienim, tak to vždy dotiahnem do úspešného konca. Verím, že pri tomto projekte nájdeme stovky nadšencov, ktorí zdieľajú s nami podobný sen - zachrániť kaštieľ v Jablonici. Pretože si to zaslúži!

Ing. Martin Veneni

nar. 1982, ženatý, 1 dieťa

Už počas štúdia verejnej správy na vysokej škole som sa zaujímal o rozvoj našej krajiny po politickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Svoju snahu pomáhať ľuďom aktívne využívam vo finančníctve, v ktorom sa pohybujem už 6 rokov. Momentálne sa angažujem aj v realitách a stavebníctve. Vždy som túžil byť aktívnym členom spoločnosti a chcel veci zmeniť k lepšiemu. Práve preto som veľmi rád, že sa spolupodieľam na projekte záchrany kaštieľa v Jablonici a pevne verím, že sa nám tento klenot Záhoria podarí zachrániť a vdýchnuť mu nový život, aby ho naplno mohli využívať obyvatelia zo širokého okolia.

Mgr. Tomáš Veneni

nar. 1986, slobodný , absolvent Histórie Trnavskej Univerzity

Ako človek, ktorého fascinuje a zaujíma história našej krajiny, keď som videl ako táto nádherná stavba chátra nemohol som ostať nečinný. Stavba, ktorej časti stoja od 15. Storočia, prežila Turecké vpády, obidve svetové vojny je zdevastovaná a zničená, nielen otrasnými zásahmi za éry komunizmu, ale aj ľahostajnosťou dnešnej doby ku všetkému minulému. Verím, že sa nám podarí nájsť čo najpodrobnejšie dokumenty o kaštieli, aby sme mu dokázali vrátiť čo najvernejšiu podobu a monumentálnosť z jeho najlepších čias.

Podporte nás

Kontakt


Telefón: +421 918 890 660

E-mail: zachranme@kastieljablonica.sk

Obč. združ. Útulný domov

Jablonica 237,

90632 Jablonica

IČO: 50094131

číslo účtu IBAN: SK5175000000004024041606